MANUFACTURA Katarzyna Droś 

03-149 Warszawa 

ul. Aluzyjna 25 F/711 

NIP: 118-132-47-63 

konto mBank 81 1140 2004 0000 3202 7537 9382